Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngắm nhìn toàn cảnh cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng thông xe vào dịp 30/4. Sơn DUTEX đã vinh dự được chọn làm nhà cung cấp toàn tuyến 78.5km trong hạng mục sơn vạch kẻ đường của dự án do liên doanh Tập Đoàn Đèo Cả - HHV - Cty 194 thực hiện

Nguồn ảnh: https://www.baogiaothong.vn/ngam-cao-toc-cam-lam-vinh-hao-bang-qua-nhung-canh-dong-gio-dien-mat-troi-dep-me-ly-192240328105711028.htm?fbclid=IwAR38WHg7VY_zSEwt1AZKt2KpZdPzvBVtDVqBjmMZ-KUYX1WoCFxD4dFlxPw_aem_AfcO6nsEBD53zwUOtxMyOjFkBPdw6a9Y-CNIM5LmFfWpDHo5Oe88cukUYYXwRyZR7Seh-LI4Ptj4D6GH25n7l24g